ลำดับขั้น

posted on 04 Nov 2011 21:43 by varia-rebot

ปรับปรุงจาก "ลำดับขั้นและวิธีการเลื่อนขั้น"

วิธีการเลื่อนขั้นคือ ต้องทำงานที่เหล่าผบ. ได้มอบหมายให้ ซึ่งจะอยู่ในหน้า "Mission" เพื่อสะสม exp

ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนจะสามารถดูได้ในหน้า "วาเรีย" ในหัวข้อ เกณฑ์การให้คะแนน

ส่วนลำดับขั้นของสมาชิกจะมีดังนี้ระดับแรก(แรงงานทาส) มี exp อยู่ที่ 0-19.99

นอนห้องรวม แยกชาย-หญิง

ห้องอาหารรวม แบ่งเวรทำอาหาร

แบ่งเวรทำความสะอาดปราสาท และห้องผู้บริหาร(เมื่อได้รับคำสั่ง)

ใช้ห้องซ้อมที่ชั้นสองและที่ลานด้านนอกปราสาท จำกัดให้เข้าได้วันละหนึ่งครั้ง 1 ชม./วัน


ระดับสอง(ลูกกระจ๊อก) มี exp อยู่ที่ 20-29.99

นอนห้องรวม แยกชาย-หญิง

ห้องอาหารรวม แบ่งเวรทำอาหาร

แบ่งเวรทำความสะอาดปราสาท และห้องผู้บริหาร(เมื่อได้รับคำสั่ง)

ใช้ห้องซ้อมที่ชั้นสองและที่ลานด้านนอกปราสาท จำกัดให้เข้าได้วันละหนึ่งครั้ง 2 ชม./วัน

สามารถใช้แรงงานระดับต่ำกว่าได้


ระดับสาม(ลิ่วล้อ) มี exp อยู่ที่ 30-59.99

ห้องนอนคู่ จับคู่กันเอง

ห้องอาหารรวม ไม่จำเป็นต้องทำอาหาร

ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดปราสาท แต่ต้องดูแลห้องของตัวเองให้ดี

ใช้ห้องซ้อมที่ชั้นสองและที่ลานด้านนอกปราสาท จำกัดให้เข้าได้วันละหนึ่งครั้ง 3 ชม./วัน

สามารถเข้าใช้ห้องสันทนาการได้

สามารถใช้แรงงานระดับต่ำกว่าได้


ระดับสี่(เบ๊) มี exp อยู่ที่ 60-99.99

ห้องนอนคู่ จับคู่กันเอง อนุญาตให้เปิดแอร์ได้ เฉพาะวันที่อากาศร้อนถึง 40 องศาเท่านั้น

ห้องอาหารรวม ไม่จำเป็นต้องทำอาหาร

ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดปราสาท แต่ต้องดูแลห้องของตัวเองให้ดี

ใช้ห้องซ้อมที่ชั้นสองหรือที่ลานด้านนอกปราสาทหรือห้องซ้อมแบบสามมิติที่ชั้นสาม จำกัดให้เข้าได้วันละหนึ่งครั้ง 4 ชม./วัน

สามารถเข้าใช้ห้องสันทนาการ, ฟิตเนสและสระว่ายน้ำได้

สามารถใช้แรงงานระดับต่ำกว่าได้


ระดับห้า(สมาชิกวาเรียอย่างเต็มภาคภูมิ) มี exp อยู่ที่ ≧100

ห้องนอนเดี่ยว อนุญาตให้เปิดแอร์ได้ เฉพาะวันที่อากาศร้อนถึง 40 องศาเท่านั้น

ห้องอาหารรวม ไม่จำเป็นต้องทำอาหาร

ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดปราสาท แต่ต้องดูแลห้องของตัวเองให้ดี

ใช้ห้องซ้อมที่ชั้นสองหรือที่ลานด้านนอกปราสาทหรือห้องซ้อมแบบสามมิติที่ชั้นสาม จำกัดให้เข้าได้วันละหนึ่งครั้ง 5 ชม./วัน

สามารถเข้าใช้ห้องสันทนาการ, ฟิตเนส, สระว่ายน้ำและจากุชชี่ได้

สามารถใช้แรงงานระดับต่ำกว่าได้


สำหรับระดับต่อไปหลังจากนี้...............ถ้าอยากรู้ก็รีบๆ ทำ exp ให้ได้ถึง 100 ซะสิ ชิชิชิชิ