กฎระเบียบ

posted on 04 Nov 2011 21:23 by varia-rebot
ปรับปรุงจาก "กฎ-ระเบียบต่างๆ"


1 เกรียนได้ในขอบเขตของความมีมารยาท (ห้ามด่าแรง/ไม่ควรแสดงกริยาก้าวร้าว/อย่าทำตัวเก่งตลอดเวลาจนใครก็แตะไม่ได้)

2 ห้ามมีสัมพันธ์กับเหล่าผบ. ไม่ว่าจะเป็นการนับญาติหรือความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว(หรือชู้หนุ่มก็ตามที)

3 เคารพการตัดสินใจของเหล่าผบ. (ทั้งในเรื่องการให้งาน, การให้คะแนนและกิจกรรมอื่นๆ)

4 อ่าน "มารยาทพื้นฐานในการเล่นคอมมู RP ทวิตเตอร์" ที่ @hiyuura เขียนเอาไว้แล้วทำตามด้วย

5 เหล่าผบ. มีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ OC จากการเป็นสมาชิกของวาเรียถ้าหากเจอการกระทำที่เรียกว่า "เตือนแล้วไม่ฟัง"